หาอะไรก็เจอ

Thursday, August 27, 2009

การฝึกพูดจากการฟังรายการวิทยุ

การฝึกวิธีนี้ก็คือการฝึกฟังและหัดพูดตามโฆษก หรือ นักจัดรายการวิทยุ หรือ อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกตนเองก็คือ ดี.เจ. ก็จะเป็นแนวทางการฝึกพูดแนวหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นก็คือ การพูดให้ถูกอักขระ ออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้อง

สำหรับท่านที่จะเป็นพิธีกร หรือ โฆษก ที่ดีนั้นก็ควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกาศ จาก กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดให้มีสอบทุกปี สามารถสอบถามตารางการสอบได้จาก สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือ เขตในจังหวัดของท่าน เมื่อสอบได้ใบอนุญาตแล้วก็หมายความว่า ท่านสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุ หรือ โทรทัศน์ได้ แนวทางการสอบนั้นทั่วไปก็จะเป็นการสอบการอ่านข่าวในพระราชสำนัก, ข่าวพยากรณ์อากาศ, ข่าวกีฬา และ ข่าวทั่วไป

สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นตัวอย่างต้นตำรับของการอ่านข่าวได้เป็นอย่างดี วิธีการพูดการอ่านนั้นเน้นชัดถ้อยชัดคำ การที่จะฝึกพูดจากการรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นี้มีวิธีที่น่านำไปทดลองฝึกดูนั่นก็คือการบันทึกเสียงลงในม้วนเทปคาสเสท แล้วมาทบทวนการฟัง หรือ จะถอดเทปออกมาเป็นตัวอักษรบนกระดาษแล้วทดลองอ่านตาม แล้วบันทึกเสียงของท่านลงในเทปคาสเสท เมื่อย้อนกลับมาฟังเสียงของท่านเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับที่บันทึกจากสานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์แล้วท่านก็จะได้พัฒนาการอ่านได้ระดับหนึ่งด้วย

ถ้าฝึกพูดแล้วเสียงยังไม่ชัเจน อักขระไม่ถูกต้อง เสียงไม่ดี ไม่น่าฟัง จังหวะลีลายังไม่ถูกใจ ก็ขอให้ฝึกอ่านหนังสือออกเสียง (ปกติจะอ่านในใจ) วันละประมาณ ๑๐ นาที ทุกวัน เป็นเวลา ๓ เดือน แล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการพูดว่าดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ข้อสำคัญต้องให้เป็นเสียงและจังหวะลีลาของตัวเอง อย่าไปลอกเลียนพิธีกร หรือ ดี.เจ. คนดังเป็นอันขาด

No comments:

Post a Comment