หาอะไรก็เจอ

Thursday, August 27, 2009

พิธีกรงานแต่งงาน

โดย อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์ : พิธีมงคลสมรส หรือ พิธีการงานแต่งงาน หรือ จะเป็นพิธีฉลองสมรส หมายถึงการจัดงานโดยเจ้าภาพ เชิญแขกเหรือมาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน แก่คู่สมรส จำเป็นที่จะต้องจัดให้มีพิธีกร ที่รอบรู้ในการทำหน้าที่เป็นพิธีกรภายใต้พิธีการที่ได้ตระเตรียมขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุม

พิธีการงานแต่งงานแบบง่าย
พิธีการงานแต่งงานแบบง่าย งานมงคลสมรส งานฉลองสมรส หรือ งานแต่งงาน ไม่ว่าจะจัดที่ใดก็ ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ พิธีการ และ พิธีกร พิธีการก็คือการจัดเตรียมรูปแบบทั้งหมดของงาน ตั้งแต่เริ่มว่างานทั้งหมดจะมีอะไรบ้าง เช่น ฝ่ายสถานที่, ฝ่ายบันเทิง, ฝ่ายการแสดง,ฝ่ายต้อนรับ, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายยานพาหนะ, ฝ่ายถ่ายรูป, ฝ่ายฉายสไลด์, ฝ่ายเสียง, ฝ่ายแสง, ฝ่ายพิธีการ, ฝ่ายพิธีกร ทั้งนี้ในบทนี้ก็จะกล่าวถึงพิธีการและพิธีกรโดยทั่วไป
จะมี 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นสู่เวที
ขั้นตอนที่ 2. พิธีกรเชิญแขกผู้ใหญ่(สามี-ภรรยา)ขึ้นสวมพวงมาลัยมงคล
ขั้นตอนที่ 3. พิธีกรเชิญตัวแทนแขกกล่าวอวยพร
ขั้นตอนที่ 4. พิธีกรเชิญตัวแทนเจ้าภาพกล่าวตอบขอบคุณ
ขั้นตอนที่ 5. พิธีกรเชิญคู่สมรสกล่าวขอบคุณ

ฝ่ายพิธีการ: จัดเรียงลำดับรายนาม 3 ชุด คือ
1.บุคคลที่จะขึ้นสวมพวงมาลัยมงคล
2.รายนามตัวแทนแขกที่จะขึ้นกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว และ
3.ผู้ที่จะกล่าวตอบขอบคุณในนามเจ้าภาพ หรือ ตัวแทน
รายนามที่ได้นี้จะต้องชัดเจนทั้งยศ ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล ที่ชัดเจนอ่านง่ายสำหรับพิธีกร สำหรับบุคคลที่จะขึ้นสวมพวงมาลัยมงคล ส่วนมากมักนิยมเชิญคู่สมรสที่มีอายุการครองเรือนยาวนาน หรือ ผู้บังคับบัญชาของคู่บ่าวสาว เป็นผู้สวมพวงมาลัยมงคล, อีกทั้งจัดเตรียมพวงมาลัยมงคลให้พร้อม, สำหรับตัวแทนแขกที่จะขึ้นกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว มักนิยมเชิญผู้ที่เจ้าภาพให้ความเคารพนับถือ หรือ ผู้มาร่วมงานที่มีความพร้อมที่จะขึ้นกล่าวอวยพร ส่วนการกล่าวตอบขอบคุณหากเจ้าภาพพร้อมที่จะกล่าวมักจะกล่าวตอบขอบคุณด้วยตนเอง หรือไม่ก็จะเชิญผู้ที่คุ้นเคยกับครอบครัวคู่บ่าวสาวขึ้นกล่าวตอบขอบคุณแขกผู้มาร่วมงาน ฝ่ายพิธีการก็จะนำรายชื่อมอบให้พิธีกรทำหน้าที่ประกาศต่อไป

ฝ่ายพิธีกร : เมื่อถึงเวลาอันสมควร พิธีกรขึ้นสู่เวที: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ/คะ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันมงคลสมรส ระหว่าง
นาย เรวัตร และ นางสาว กรวิกา ในค่ำคืนนี้ โอกาสแรกนี้ใคร่จะขอเรียนเชิญ คุณ........... และ ภรรยา คือคุณ.......... ให้เกียรติขึ้นมาสวมพวงมาลัยมงคลแก่คู่บ่าวสาว ขอเรียนเชิญครับ/ค่ะ
หลังจากการสวมมาลัยมงคลเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นตัวแทนของแขกที่มาร่วมงานขึ้นกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว
พิธีกร : ต่อไปขอเรียนเชิญ คุณ วัฒนชัย ให้เกียรติขึ้นกล่าวคำอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ขอเรียนเชิญครับ/ค่ะ
เมื่อการกล่าวอวยพรเสร็จสิ้นลง ฝ่ายเจ้าภาพหรือตัวแทนก็จะขึ้นกล่าวตอบขอบคุณ
พิธีกร : ต่อไปขอเชิญ คุณ เกษม...จะเป็นตัวแทนเจ้าภาพทั้งสองฝ่าย ขึ้นมากล่าวตอบขอบคุณแขกที่ร่วมเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสในค่ำคืนนี้ ขอเรียนเชิญครับ/ค่ะ เมื่อเจ้าภาพกล่าวตอบขอบคุณจบลง
พิธีกร: ลำดับต่อจากนี้ไป เจ้าบ่าว และ เจ้าสาวของเราจะมากล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ขอเชิญทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาว ครับ/ค่ะ
เมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวขอบคุณจบลงไปแล้ว
พิธีกร : พิธีการของงานสมรสในค่ำคืนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สวัสดีครับ/ค่ะ
ข้อเสนอแนะ : งานมงคลสมรส หรือ งานแต่งงานแบบแรกที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้ ถือเป็นแบบที่เรียบง่าย ใช้เวลาไม่มาก รวมเวลาตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งเสร็จพิธีการน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้เป็นเพียงตัวอย่าง หรือเป็นตุ๊กตาที่ท่านสามารถนำไปดัดแปลง ปรับปรุงให้เข้ากับบรรยากาศ ปรับเวลาให้มากกว่า น้อยกว่าตามความเหมาะสม จุดประสงค์เพื่อที่จะให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น
ดังนั้นการที่ทำงานกระชับรวดเร็วและเรียบร้อยเป็นหัวใจสำคัญของงาน

No comments:

Post a Comment