หาอะไรก็เจอ

Monday, October 12, 2009

สคริปต์งานแต่ง


ตัวอย่างหนึ่งของงานฉลองมงคลสมรส
ค่อนข้างละเอียด มีการเตรียมการและตรวจสอบความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
พิธีกรคู่ ทำความเข้าใจและซักซ้อมก่อนงาน

17.00 น. - บ่าวสาวและญาติมาถึงบริเวณงาน
17.30 น. - บ่าวสาวและญาติถ่ายรูปร่วมกันหน้างาน
18.00 น. - ต้อนรับแขก ถ่ายรูปร่วมกัน (ด้านในงานเปิดเพลงบรรเลง)
18.30 น. - แขกทยอยเข้างาน Presentation ภาพตอนหมั้น ดนตรีเริ่มบรรเลง
19.00 น. - เริ่มทยอยอาหารออก (10 นาที ต่อ 1 อย่าง)
- ตรวจสอบดูว่าประธานมาถึงหรือยัง ถ้าจำนวนแขกมากกว่า 80 % ให้เริ่มพิธีการ
19.15 น. - พิธีกรขึ้นเวที
- พิธีกรกล่าวสวัสดีแขกที่มาร่วมงาน แนะนำตัวเองสั้นๆ
- Presentaion แนะนำบ่าวสาว
- พิธีกรเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว ขึ้นเวที (เปิดตัวด้วยการร้องเพลงมาจากข้างนอก
ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาว จนขึ้นบนเวที) เปิดไฟ Follow
- พิธีกรกล่าวเชิญประธานคล้องพวงมาลัย, ส่งเทียนฉนวนให้บ่าวสาว จุดเทียนมงคล
และกล่าวอวยพรในฐานะประธาน
- พิธีกรกล่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
กล่าวอวยพรในฐานะ แขกผู้มีเกียรติ
- พิธีกรกล่าวเชิญพ่อเจ้าบ่าว และพ่อแม่เจ้าสาว ขึ้นเวที แนะนำสั้นๆ
ผู้แทนเจ้าภาพกล่าวขอบคุณแขก แล้วลงจากเวที
- พิธีกรสัมภาษณ์ บ่าวสาว ตามที่ได้ตกลงกันไว้ (ซักซ้อมไว้แล้วล่วงหน้า)
- เจ้าบ่าวเจ้าสาว กล่าวขอบคุณแขก
- เจ้าบ่าวเจ้าสาว ตัดเค๊ก แล้วนำไปให้โต๊ะประธาน
- เจ้าบ่าวเจ้าสาว เดินขอบคุณแขกตามโต๊ะ และส่งแขก
- เสร็จพิธี
...........................

เตรียมการละเอียดมาก เรียบร้อยแต่เรียบง่าย สั้นกระทัดรัด
งานนี้เน้นที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว ตั้งแต่การเปิดตัวด้วยการร้องเพลง จนเสร็จพิธี
ดูแล้วสบายใจสบายตา ผู้มาร่วมงานมีความสุข
พิธีกร ก็ OK. นะ

No comments:

Post a Comment